Průběh testování

1 Počáteční konzultace

Na začátku celého procesu si sjednáme schůzku. Na této schůzce si definujeme vaši cílovou skupinu uživatelů. Dále se seznámíme s vaším webem. Budeme řešit v, jakém stavu se web nachází – jaké sekce na něm fungují a jaké nefungují. Nakonec nás bude zajímat, co od svého webu očekáváte.

2 Výběr testerů

Na základě definování cílových skupin, vybereme z naší databáze 5 testerů, kteří budou tyto skupiny prezentovat. Výběr probíhá tak, že všem našim testerům v databázi zašleme dotazy, které se týkají relevance k vaší stránce nebo aplikaci. Na základě odpovědí vyfiltrujeme 5 testerů, kteří budou reprezentovat cílovou skupinu vašeho webu. Máte-li cílovou skupinu více specifickou, budeme testery hledat pomocí externích zdrojů.

3 Příprava scénáře

Náš moderátor Honza Malý připraví scénář. V tomto případě se jedná o seznam úkolů, které budou testerovi předloženy. Osobně se je pokusí projít a splnit. Následně náhodně vybere někoho z našeho týmu a testování provede nanečisto. Tím se eliminuje riziko, že se scénář připravil špatně nebo nevede k požadovanému cíli.

4 Samotné testování

Setkání s každým testerem probíhá 45 minut. Během této doby je tester plně ponořen do práce s vaším webem nebo aplikací. Testeři postupují podle úkolů ve scénáři. Moderátor jim klade otázky a podněcuje je ke komunikaci, k čemuž používáme metodu think-aloud – laicky řečeno, uživatel komentuje nahlas svůj postup při práci s webem nebo aplikací.

Celé testování je zaznamenáno pomocí kamery. Nahrané záznamy dění na obrazovce, hlas testera a jeho obličejových gest jsou přiloženy k výslednému reportu, který získáte.

5 Zpracování získaných dat

Ze záznamu interakce testera s webem, z jeho hlasového projevu a ze záznamu tváře zpracujeme výsledky. Zajímá nás, jak reagovali na dané úkoly a jak se jim dařilo plnit zadaný scénář. Sledujeme i to, co není sděleno- pohyby a klikání myši po obrazovce nebo neverbální gestikulaci testera při plnění úkolu.

6 Závěrečná zpráva

Z analyzovaných dat vytvoříme report, kde každý zjištěný nedostatek popíšeme a označíme mírou závažnosti. U každého nedostatku navrhneme několik řešení, kterými by se daly zjištěné nedostatky napravit. Popisy návrhů na úpravu jsou snadno pochopitelné a popisují přesný postup včetně odhadu náročnosti opravy.

Speciálně klademe důraz na „rychlé výhry“ – jednoduché změny, které často můžete provést sami, a mají výrazný přínos.

K závěrečné zprávě přikládáme také záznamy z průběhu testování.

 

Dále vás bude zajímat:Kdo to řídí - o moderátorovi

Kontaktujte nás


Petr Gogolín

tel.: +420 776 346 943

e-mail: gogolin@kurzor.net

Na základě uvedených údajů Vás budu kontaktovat a probereme vhodný postup práce vzhledem ke stavu Vašich webových stránek.

Mám zájem o testování
* - povinný údaj