A co potom?

Po získání závěrečné zprávy se můžete vrhnout na úpravy nedostatků.

Některé nedostatky můžete rychle a snadno upravit sami dle našich postupů. Příkladem takových úprav je odstranění položky z navigace, přejmenování odkazů nebo doplnění orientačního nadpisu.

Jiné nedostatky mohou být však závažnějšího charakteru, u kterých se doporučuje pomoc odborníka. Příkladem může být větší zásahy ve změně navigace, celkové struktuře stránky, stylistice obsahu. Může se také vyskytnout potřeba vývoje nových funkcí.

Po dokončení testování vás nenecháme na holičkách. Jsme vám k dispozici i při úpravě webů a aplikací. Naší výhodou je vlastní zkušenost z tvorby webů a aplikací. Pokud to bude potřeba, dokážeme čelit celé řadě scénářů.

Po testování velmi doporučujeme měřit dopady změn. K tomu lze použít nástroj Google Analytics. Za jeho pomocí sledujete změny hodnot míry okamžitého opuštění, konverze, průchody košíkem, počet objednávek, návratnost uživatelů, počet návštěv cílových stránek a změny v hodnotách cílů webu nebo aplikace. Díky měření zjistíte, jak se po uživatelském testování změnila úspěšnost vašeho webu.

V případech, kdy dochází k výraznějším změnám webu nebo aplikace je vhodné uživatelské testování provést opakovaně. Jedná se například o případy nové obchodní strategie nebo změny cílové skupiny.

Při změně cílové skupiny se mění interakce uživatele s webem. Proto, co platí na jednu cílovou skupinu, neplatí na druhou a naopak. Na jinou cílovou skupinu může být potřeba i jiný web.

 

Dále vás bude zajímat:10 důvodů proč testovat

Kontaktujte nás


Petr Gogolín

tel.: +420 776 346 943

e-mail: gogolin@kurzor.net

Na základě uvedených údajů Vás budu kontaktovat a probereme vhodný postup práce vzhledem ke stavu Vašich webových stránek.

Mám zájem o testování
* - povinný údaj