Moderované uživatelské testování

Testování webů / 14.2.2015

Úvod

Ve světě testování se můžete setkat s různými druhy testování jako je například A/B testování, heuristická analýza použitelnosti a jiné. Testujem.cz testuje způsobem moderovaného prezenčního uživatelského testování. Tento způsob nejlépe odhalí, jak vaši uživatelé používají web, jak jsou informace srozumitelné a jednoznačné, jaké chyby jsou v použitelnosti na webu oproti jiným způsobům testování. Při moderovaném uživatelském testování provádí scénáři moderátor nebo jiný specialista v oboru.
chyby v použitelnosti, jak web používá uživatel, jak jsou informace srozumitelné pro

Výběr testerů

Podle zaměření webu se vybere pět testerů. Výběr je nastaven dle zvolených kritérii (např. věk, příjem, hobby, znalost PC, …) a relevance uživatele ke stránce. Tester prezentuje cílovou skupinu uživatelů stránky.

Příprava

Po výběru reprezentantů cílové skupiny si s nimi moderátor sjedná schůzku. Na schůzku se musí moderátor důkladně připravit. Co taková příprava musí obsahovat?

  1. funkční technika – PC nebo notebook; kamera; software pro zaznamenávání obrazovky a testera; myš (pokud se testuje na notebooku);
  2. klidné prostředí – místo, kde bude probíhat testování
  3. připravené scénáře – zadání toho, co se bude testovat
  4. další - například připravené e-maily, pokud se bude muset uživatel registrovat

Připravené scénáře musí moderátor projít s někým nezúčastněným. Vyzkoušet si, jestli je zadání pochopitelné a zdali scénář dává vůbec smysl.

Moderátor by měl být také připraven i na to, že se může něco pokazit. Proto těsně před začátkem testování důkladně zkontroluje funkčnost techniky.

Důležité: Nesmí zapomenout zapnout kameru a mikrofon. Ověřit si zda je zvuk v pořádku a není rušen okolním hlukem.

Průběh testování

Testování probíhá tak, že si tester sedne k PC a prochází jednotlivé body ze zadaného scénáře a odpovídá na otázky od moderátora. Celé testování se zaznamenává pomocí kamery a mikrofonu.

Role moderátora

Role moderátora je důležitá. Moderátor klade během testování otázky. Může se stát, že tester se bude ptát na mnoho věcí. Na roli moderátora je nasměřovat ho na pokračování v testování. Moderátor nesmí testerovi radit a používat termíny, pomocí níž ulehčí dokončení úkolů. Během testování musí podnítit testera k mluvení a sledovat jeho reakce. Tato metoda se nazývá think-aloud. Jejím cílem je nechat nahlas říkat uživatele, co si o dané stránce myslí a proč postupuje právě tímto způsobem.

Moderátor nevhodnými otázkami nebo radami dokáže ovlivnit průběh testování. Poté jsou výsledky diskutabilní a takové testování ztrácí smysl.

Vyhodnocení výsledků

Po skončení testování nastává čas zpracování výsledků. To znamená, že se vezme záznam z chování testerů na webu a jejich reakcí. Zanalyzují se výsledky z průběhu plnění úkolu. Z těchto zdrojů se vytvoří report, který obsahuje seznam zjištěných nedostatků na webu a popis interakcí testerů se stránkou. Nedostatky jsou ohodnoceny dle závažnosti a okomentovány. Odborník navrhne řešení, jak by tyto nedostatky měly být upraveny.

Závěr

Moderované prezenční uživatelské testování má za úkol zjistit nedostatky webu za pomocí uživatelů, kteří jsou relevantní k dané stránce. Uživatelé vám dokážou přesně říci, co jim na dané stránce dělá problémy a proč se na stránkách chovají právě tímto způsobem.

Výsledný report obsahuje přesný a srozumitelný návod na řešení zjištěných nedostatků.

 

Kontaktujte nás


Petr Gogolín

tel.: +420 776 346 943

e-mail: gogolin@kurzor.net

Na základě uvedených údajů Vás budu kontaktovat a probereme vhodný postup práce vzhledem ke stavu Vašich webových stránek.

Mám zájem o testování
* - povinný údaj