Časté dotazy a odpovědi

Připravili jsme pro vás odpovědi na dotazy, které nám pokládáte nejčastěji. Chcete-li se zeptat a dotaz tu není, položte nám otázku.

Zobrazit / Skrýt
Jak vyberete relevantní testery?

Budujeme si vlastní databázi a v ní musejí všichni účastníci vyplnit dotazník. Jde o první, základní rozdělení, na bázi demografie a preferovaných zájmů. Oslovujeme širokou skupinu populace bez omezení, nezaměřujeme se primárně pouze na studenty nebo nezaměstnané, pro které je finanční odměna nejvíce motivující.

Skutečnou relevanci k problematice testovaného webu dále zjistíme pomocí emailu s doplňkovou otázkou, který je u každé zakázky rozeslán všem testerům. V něm je pečlivě rozvržená volba odpovědí, aby nebylo na první pohled zřetelné, která z nich učiní dotazovaného testera pro nás lukrativním – tím zamezujeme úmyslné manipulaci.

Pečlivě dbáme na správnost vyplněných údajů, testery v případě nejasností kontaktujeme a zjednáváme nápravu. Vše si také ověřujeme přímo osobně před začátkem testování. Už z principu statistiky sice plyne, že se chyba ve výběru může projevit, snažíme se ale její výskyt volbou pravidel a opatření minimalizovat. Za naši databázi se zkrátka můžeme zaručit.

Zobrazit / Skrýt
Co když mám specifickou cílovou skupinu?

Každá situace je unikátní a někdy se požadovaní testeři v naší hlavní databázi nenacházejí. V takovém případě jsme flexibilní a vybrané zájemce z cílové skupiny oslovíme přímo. Například v případě uživatelského testování webu EUROSPOLEČNOSTI jsme sami vytipovali testery, kteří jsou potencionálními kupci ready-made společností.

V takovém případě je cena uživatelského testování obvykle navýšena o náklady na oslovení a motivování takové specifické cílové skupiny.

Zobrazit / Skrýt
Je 5 testerů dostatečný počet?

Ano! Na toto téma probíhají v oblasti uživatelského výzkumu rozsáhlé akademické debaty. Naše uživatelské testování je ale zaměřeno jasně, na malé a střední firmy, jejichž web potřebuje získat potřebný impulz pro další rozvoj. Pokud potřebujeme zjistit zásadní bariéry ve funkčnosti webu a ubezpečit se v převládajícím dojmu ze stránky, je 5 relevantně zvolených uživatelů dostatečný počet.

Potvrzuje to například i tato studie:
Jakob Nielsen – Why You Only Need to Test with 5 Users

Pokud počet testerů přesáhne magické číslo 5, začíná se cena služby výrazně zvyšovat v neprospěch získané hodnoty. Zjištění, která toto navýšení přinese, jsou často detailní a subjektivní.

Výkonnostní TIP: Pokud chcete dosáhnout co nejlepšího výsledku, lépe než navýšení počtu testerů poslouží opakované testování, vždy o pěti lidech. Vhodným časováním testů vždy po následných úpravách lze ověřit, zda hypotézy z testování fungují podle předpokladů.

Zobrazit / Skrýt
Je testování webu pod dohledem odborníka objektivní?

Objektivita testování závisí v první řadě na kvalitě zúčastněného odborníka. Nikdy nesmí manipulovat testery za účelem ovlivnění výsledku ve prospěch svého závěru. To je hlavní důvod, proč se uživatelské testování vlastně organizuje – abychom ověřili všechny možné hypotézy a srovnali je s realitou.

Uživatelské testování webů zajišťuje a osobně garantuje náš odborník Honza Malý, se kterým se jistě potkáte i na osobní schůzce v případě vašeho zájmu. Velmi dobře se orientuje ve webových technologiích a jejich interakci s uživateli, na téma použitelnosti a testování přednáší na dvou brněnských univerzitách. Správný postup uživatelského testování pod dohledem shrnul na přednášce o uživatelském testování na Mendelově univerzitě.

Proč vlastně testovat weby pod dohledem? Díky této metodice se samotný průběh testování může rozvíjet podle situace. Pokud tester dělá stále dokola stejnou chybu, můžeme se vhodnou volbou dalších otázek dobrat k její příčině. Stejně tak můžeme přerušit úkol a pokračovat v testování dál, když už (kromě frustrace uživatele) nezískáváme žádný relevantní závěr.

Zobrazit / Skrýt
Proč ty chyby nenajdete rovnou?

Občas se nás lidé ptají, proč jim rovnou neřekneme, co je na jejich webu špatně? Odpověď je prostá – každý z nás trpí určitou profesní slepotou. Za celou kariéru jsme nasbírali mnoho zkušeností, které se pevně zakořenily v mysli. Na základě těchto zkušeností pak vidíme svět kolem sebe. Proto se nikdy nedokážeme úplně vžít do situace druhého člověka, který naše zkušenosti nemá. Umíme vyřešit zjevné a zásadní problémy, ale nikdy ne všechny – často rozhodující – maličkosti. Důsledkem toho přehlédneme spoustu problémů, nejasností a nesrovnalostí, které druhé lidi trápí.

Stačí si představit, jak náročné je naučit někoho ze starší generace ovládat počítač. Pro nás to může být snadné jako čištění zubů, pro druhé úkol srovnatelný s pochopením vysokoškolské matematiky. Můžeme se sice podivovat nad jejich neschopností, ale takový přístup nevede ke konstruktivnímu řešení. Buďte ke svým uživatelům shovívaví, dopřejte jim možnost vyjádřit se k vašemu webu. Lidé ocení web, který jim rozumí. To se pozitivně odrazí na vašem zisku.

Zobrazit / Skrýt
Používáte technologie sledující pohyb očí nebo heatmapy?

Popišme si nejprve blíže jednotlivé technologie:

  • Eye-tracking, sledování pohybu očí na obrazovce. Děje se tak pomocí infračervené kamery, ideálně ukryté přímo v monitoru, která je fixovaná na oči testera a sleduje, kam přesně jeho pohled míří. Je to poměrně drahá technologie, ideální pro rozhodování na detailní bázi.
  • Heatmaps aneb tepelné mapy. Tato metoda vytváří z dat o pohybech myši mapu největší aktivity uživatele – heatmap.

Tyto technologie zatím nenabízíme. Důvodem je, že data, která vám poskytnou, v obojím případě mapy aktivity, nejsou ničím jiným než dalším zdrojem kvantitavních dat. Při testování webových stránek ale klademe největší důraz na kvalitativní poznatky, tedy zejména zpětnou vazbu od testera. Aby byly použitelné, mapy se musí pochopit a přenést do výsledných doporučení. Právě zde existuje vysoké riziko, že dojde k jejich chybné interpretaci. Uživatelské testování sleduje především verbální odezvu, úspěšnost prováděných úkolů, výraz a gesta testera. Získat z takových dat závěry je přirozené. Jistý obrázek si dokonce dokážete udělat sami sledováním záznamu, což je nedocenitelné.

V neposlední řadě je eye-tracking technologie nákladná, vhodná na větší projekty, což by posunulo cenu testování výše. Klasická heatmap zase není nezbytně nutná. Detailně dokážeme v čase sledovat pohyb kurzoru myši, což náš záznam obsahuje.

Zobrazit / Skrýt
Proč mi k zisku nestačí vysoká návštěvnost?

Stále se setkáváme s dogmatem, že pro úspěch na webu je důležitá především vysoká návštěvnost. Velké množství návštěvníků je samozřejmě výborná věc, ovšem sama o sobě nic neznamená. Investovat desítky tisíc do PPC či SEO nestačí. Pokud budete zanedbávat samotný web a jeho schopnost udělat z návštěvníků zákazníky, je to vyhazování peněz oknem. Mohlo to fungovat dříve, ale dnes již zákazníci snadno přejdou na jiný web, kde naleznou, co chtějí. Pokud jsou už všichni konkurenti na internetu aktivní a stejně jako vy dávají důraz na propagaci, jsou to právě služby jako uživatelské testování, které přizpůsobí stránku návštěvníkovi a přinesou vám tolik potřebný náskok.

Zobrazit / Skrýt
Jak mi testování pomůže proti mé konkurenci?

Je velmi pravděpodobné, že většina vašich konkurentů investuje do návštěvnosti a navzájem se přebíjí v reklamě. Návštěvníkovi se obecně věnuje velmi málo pozornosti poté, co se na firemní stránky dostane. Proto je právě teď nejlepší doba – investice do uživatelského testování znamená přínos. Prozíravý podnikatel totiž nechce přebít konkurenci, to je příliš vyčerpávající a nákladné. Mnohem účinější je nalézt možnosti, o kterých konkurence zatím neví, nebo je nevyužívá.

Výhodou uživatelského testování specificky pro menší firmy je získání významné konkurenční výhody při nízké investici – jak finanční, tak časové. Než dojde k rozhodnutí upravit korporátní web či prodejní postup u velké firmy, musí takový návrh projít komplikovaným schvalovacím procesem. Menší firmy vynikají především v rychlosti zavádění změn, a proto dokáží díky vhodným investicím získat výhodu dříve.

Nenašli jste odpověď?Položte vlastní dotaz

Napište nám!

Odpovíme na zadanou otázku a pokud bude otázka zajímavá, zařadíme ji k častým dotazům.

* - povinný údaj

Kontaktujte nás


Petr Gogolín

tel.: +420 776 346 943

e-mail: gogolin@kurzor.net

Na základě uvedených údajů Vás budu kontaktovat a probereme vhodný postup práce vzhledem ke stavu Vašich webových stránek.

Mám zájem o testování
* - povinný údaj